Actualités

BEZOEK UW MOEDERTAAL

Op een ogenblik dat het talenprobleem aan de orde van de dag is (en niet alleen in België) en dat de Nederlandssprekende bevolking van Europa een gebied bewoont midden de grootste concentratie van wereldhavens (Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Zeebrugge, Londen, Duinkerke, Le Havre) menen wij dat het interessant is ons even te bezinnen over de geschiedenis van het Nederlands zelf.

 

Aangezien taal een spiegel van de beschaving is, wordt de geschiedenis van een taal nagaan ook het onderzoek van een beschavingsgeschiedenis. De Vlaamse auteur Karel Jonckheere onderneemt met de opnameploeg een deels werkelijke, deels denkbeeldige wereldreis, om na te gaan waar, waarom en op welke manier er in de wereld thans nog Nederlands wordt gesproken. De geschiedenis van het Nederlands wordt doorlopen volgens een diachronische as, te beginnen bij de inval van de Romeinen in onze streken, en een geografische: in Europa, Centraal en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Indonesië. De relatie taal - cultuur wordt vanuit verschillende standpunten bekeken.

 

année de production-productiejaar: 1975
genre: documentaire serie in 5 afleveringen
procédé: Kleur - Couleurs
version-versie: Nederlands (synchrone klank) zonder ondertitels
production-productie: Deltacité
réalisation-realisatie: Emile Degelin
scénario-scenario: Karel Jonckheere, Emile Degelin
images-beeld: Claude Ache, Jan Rock en R. Sili
interprétation-vertolking: Karel Jonckheere, Regine Clauwaert, Estella Zeeman, Yolanda Hedges, Sonja Ayal